GMP
İyi Üretim Uygulamaları-GMP, gıda, ilaç, kozmetik gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemlerde üretilmesi için uygulanan, ürünün hazırlanmasından dağıtımına her aşamayı kontrol etmek amaçlı hazırlanmış koruyucu önlemler dizisidir. Avrupa Birliği’nin 2010 yılında kabul ettiği Kozmetik Tüzüğü uyarınca, 2013 yılının Temmuz ayından itibaren tüm üye ve aday ülkelerde kozmetik üretim yerleri için kozmetikte iyi üretim uygulamalarına uyum zorunluluğu getirilmiştir. GMP belgesine sahip olmak için sağlıklı şartlarda üretim, ürünün izlenebilirliği, kaliteli hammadde gibi birçok yükümlülüğü yerine getirmek gerekmektedir.
 
  ISO 9001:2008 ISO 9001
Sektörden bağımsız olarak her tür kuruluşu kapsamı içine alan, üretim ve hizmette tutarlı bir çizgiye sahip olabilmek için gerekli yöntemlerin tanımlandığı bir yönetim modelidir. Firmanın organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada kalite yönetim sistem koşullarını belirler. Ürünlerimizi ISO 9001 : 2008 Kalite Belgesi ile üretimini gerçekleştirmekteyiz.
      Menü